Arkiv för kategori ‘SEO tävlingar’

Seosm erbjuder nu utökad funktionalitet till den sökmotoroptimeringstävling som pågår. Bernt har skrivit detta script som visar ditt bidrags aktuella ställning i sökmotoroptimeringstävlingen där det gäller att komma etta på sökorden Aftonbladhet, Svenska Dagbladhet, Internetvärd samt Expressn.

Du använder scriptet för att:

  1. Skriv in följande kod där du vill visa din nuvarande position:
    <img src=”http://www.seosm.se/minranking.asp?url=%5Bseosm.se%5D”&gt;
    Byt ut [seosm.se] mot urlen till det bidrag som du har anmält (OBS! utan www och hakparanteser)
  2. Klart!

På seosm kan du få ytterligare information om hur du sätter upp verktyget för att visa aktuell ranking i sveriges första sökmotoroptimeringstävling.